Przedstawiamy ModuLife! Jest to nowatorski program leczenia żywieniowego pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna!

TA TREŚĆ JEST PRZEZNACZONA TYLKO DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ZWIĄZEK MIĘDZY CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA A DIETĄ

Wielu dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) ma wątpliwości związane z dietą. Chcąc kontrolować chorobę, zmieniają swój jadłospis i unikają wielu produktów spożywczych. Pytanie jakie najczęściej pada w gabinecie lekarskim brzmi: „Co mogę jeść?”1,2

62% dorosłych pacjentów uważa, że dieta jest ważna dla przebiegu choroby.3

59% pacjentów uważa, że żywienie jest tak samo ważne, a nawet ważniejsze, niż stosowane leki.3

1.Kane S. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;6(5):545-7.
2.Zallot C et al. Inflamm Bowel Dis. 2013;19(1):66-72.
3. de Vries JHM et al. Dig Dis. 2018 Nov 2:1-9.

“Gdy pacjenci nie mogę uczestniczyć w wydarzeniach towarzyskich czy wspólnych posiłkach, czują się wykluczeni. Może to prowadzić do obniżenia jakości życia, spadku nastroju, a nawet depresji.”

Dane kliniczne wskazują, że dieta bierze udział w patogenezie CD

Liczne badania potwierdzają związek między spożywaniem określonej żywności a ryzykiem rozwoju CD1.

  • Podłoże genetyczne jest czynnikiem warunkującym rozwój CD u maksymalnie 26% pacjentów pediatrycznych1,2.
  • Istnieje udokumentowany związek między dietą zachodnią a występowaniem CD1.
  • Dieta jest uznawana za terapię wspomagającą w leczeniu CD u pacjentów dorosłych.3

W rzeczywistości dieta odgrywa kluczową rolę w zmianach zachodzących w składzie mikrobioty, funkcjonowaniu bariery jelitowej, odporności wrodzonej i metabolomu.

Przebieg choroby Leśniowskiego – Crohna jest niezwykle złożony. Potrzebna jest strategia, która będzie skuteczna we wszystkich aspektach tego schorzenia.
Dieta, która jest zasobna w tłuszcz i białko zwierzęce, zawiera wysokie ilości cukrów prostych, dostarcza małych ilości błonnika i skrobi opornej, a ponad to jest źródłem glutenu i dodatków do żywości wpływa zarówno na organizm pacjenta, jak i na jego mikrobiom1.

1. Levine A, et al. Gut. 2018;66:1-13.
2. Peters LA et al. Nat Genet 2017;49:1437–49.
3. Lichtenstein GR et al. Am J Gastroenterol. 2018;113(4):481-517.

CZYM JEST DIETA MODULIFE?

Dieta CDED może być stosowana w indukcji remisji we wczesnej, łagodnej i umiarkowanej postaci zapalnej choroby Leśniowskiego – Crohna u pacjentów dorosłych.

Jak wykazano w badaniu, dieta CDED przyczyniła się do wysokiego odsetka remisji i redukcji stanu zapalnego1 u:

  • 69% dorosłych pacjentów, którzy osiągnęli remisję po 6 tygodniach stosowania CDED1.
  • 63,6% dorosłych pacjentów, którzy mieli nawrót choroby1.

Ta interwencja żywieniowa opiera się w 50% na PEN (częściowe żywienie dojelitowe) i w pozostałych 50% na diecie eliminacyjnej, wykluczającej wybrane produkty spożywcze. Takie postępowanie może pozwolić na indukcję remisji klinicznej i obniżenie markerów stanu zapalnego.1

Dieta CDED1:
✓ umożliwia spożywanie różnych produktów, co poprawia smak i różnorodność diety,
✓ stanowi alternatywną metodę leczenia dla steroidów i terapii biologicznych,
✓ pomaga w utrzymaniu remisji klinicznej,
✓ jest dobrze tolerowana przez pacjentów.

1. Sigall-Boneh R et al. Inflamm Bowel Dis. 2014 Aug;20(8):1353-60.
2. Levine A et al., Crohn’s Disease Exclusion Diet Plus Partial Enteral Nutrition Induces Sustained Remission in a Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2019;157(2):440–450. doi: 10.1053/j.gastro.2019.04.021.

ZOSTAŃ EKSPERTEM

Czy chcesz zostać Ekspertem Modulife?

Zarejestruj się na szkolenie medyczne przeznaczone dla pracowników służby zdrowia na www.modulifexpert.com

✓ Dowiedz się więcej o zasadach CDED i danych klinicznych wspierających tę nowatorską metodę leczenia żywieniowego.

✓ Szkolenie jest dostępne online jako e- learning

✓ Zapoznaj się z 3 modułami szkoleniowymi, aby zostać certyfikowanym Ekspertem ModuLife.

✓ Po ukończonym szkoleniu, możliwe będzie dodawanie pacjentów do platformy ModuLife.

PLATFORMA MODULIFE

Platforma ModuLife powstała po to, aby wspierać pacjentów podczas każdej z faz CDED. Dostęp do tej platformy daje pracownikom służby zdrowia możliwość monitorowania postępów, bieżącą kontrolę stanu zdrowia i ocenę przebiegu leczenia.

✓ Monitoruj swoje spożycie żywności, przestrzeganie diety i samopoczucie.

✓ Dowiedz się więcej o diecie CDED, zapoznając się z materiałami edukacyjnymi: filmami i artykułami.

✓ Zyskaj dostęp do szerokiej gamy przepisów i planów posiłków zgodnych z dietą CDED.

✓ Pozostań w kontakcie ze specjalistami.

Korzyści płynące z korzystania z platformy

• Wspieraj pacjenta w poznawaniu diety CDED, przestrzeganiu jej zasad i codziennym komponowaniu posiłków
• Przekaż pacjentowi materiały edukacyjne związane z dietą CDED
• Zapewnij pacjentowi bardziej wydajne wizyty w poradni i skuteczniejszą opiekę

ModulenTM to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania pod nadzorem lekarza. Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.